Seniori 50+ - Gruppo 2

Lu 04.09.2017
AS Riarena
Losone Sportiva
4
1
no. gara 139544
FC Solduno
AS La Turrita
6
3
no. gara 139546
Ma 05.09.2017
AC Sementina
AC Vallemaggia
1
1
no. gara 139545
Lu 11.09.2017
AC Vallemaggia
FC Solduno
0
6
no. gara 139547
AS Pollegio
AS Riarena
4
2
no. gara 139549
Ve 15.09.2017
Losone Sportiva
AC Sementina
2
6
no. gara 139548
Lu 18.09.2017
AC Sementina
AS Pollegio
2
3
no. gara 139550
FC Solduno
Losone Sportiva
4
3
no. gara 139551
Ma 19.09.2017
AS La Turrita
AC Vallemaggia
3
1
no. gara 139552
Lu 25.09.2017
AS Pollegio
FC Solduno
5
2
no. gara 139554
AS Riarena
AC Sementina
3
5
no. gara 139555
Lu 02.10.2017
AC Vallemaggia
Losone Sportiva
2
3
no. gara 139558
FC Solduno
AS Riarena
6
1
no. gara 139556
Ma 03.10.2017
AS La Turrita
AS Pollegio
0
2
no. gara 139557
Lu 09.10.2017
AC Sementina
FC Solduno
2
3
no. gara 139561
AS Riarena
AS La Turrita
5
1
no. gara 139560
Lu 16.10.2017
AC Vallemaggia
AS Riarena
3
0
no. gara 139563
Ve 20.10.2017
Losone Sportiva
AS Pollegio
0
4
no. gara 139564
Ma 24.10.2017
Losone Sportiva
AS La Turrita
3
3
no. gara 139553
Ma 27.03.2018
AS La Turrita
AC Sementina
0
0
VN
no. gara 139562
Lu 09.04.2018
AC Vallemaggia
AC Sementina
4
2
no. gara 139566
Ma 10.04.2018
AS La Turrita
FC Solduno
0
3
no. gara 139567
Ve 13.04.2018
Losone Sportiva
AS Riarena
3
3
no. gara 139565
Lu 16.04.2018
AC Sementina
Losone Sportiva
0
2
no. gara 139569
AS Riarena
AS Pollegio
2
4
no. gara 139570
FC Solduno
AC Vallemaggia
0
0
no. gara 139568
Lu 23.04.2018
AC Vallemaggia
AS La Turrita
3
4
no. gara 139573
AS Pollegio
AC Sementina
5
0
no. gara 139571
Ve 27.04.2018
Losone Sportiva
FC Solduno
2
4
no. gara 139572
Ma 01.05.2018
AS La Turrita
Losone Sportiva
1
2
no. gara 139574
Lu 07.05.2018
AS Riarena
FC Solduno
0
0
VN
no. gara 139577
AS Pollegio
AS La Turrita
2
5
no. gara 139578
Ve 11.05.2018
Losone Sportiva
AC Vallemaggia
4
4
no. gara 139579
Lu 14.05.2018
AC Vallemaggia
AS Pollegio
2
3
no. gara 139580
Ma 15.05.2018
AS La Turrita
AS Riarena
3
1
no. gara 139581
Me 16.05.2018
FC Solduno
AS Pollegio
2
2
no. gara 139575
Lu 21.05.2018
AC Sementina
AS La Turrita
0
0
VN
no. gara 139583
Ma 22.05.2018
AS Riarena
AC Vallemaggia
6
6
no. gara 139584
FC Solduno
AC Sementina
2
2
no. gara 139582
Me 23.05.2018
AS Pollegio
Losone Sportiva
5
1
no. gara 139585
Ve 08.06.2018
AS Pollegio
AC Vallemaggia
1
4
no. gara 139559
Lu 11.06.2018
AC Sementina
AS Riarena
8
3
no. gara 139576