Arbitro

Calabretta Fausto
Piazzale comunale 8
6710 Biasca
Djukanovic Milan
Lugano 4
6710 Biasca
Gashi Betim
Quinta 43
6710 Biasca
Maloku Ardi
Via Lugano 18
6710 Biasca
Miloloza Niko
Via Ginnasio 3
6710 Biasca